19 søkere til fasadefond

For første gang bidrar Steinkjer kommune til oppussing av fasadene i sentrum.

EN GOD START: De slitte baldakinene i Kongens gata 36 (Malmo-gården) står på listen over søknader som får støtte fra fasadefondet til Steinkjer kommune. – Det vil bidra til et triveligere sentrum og motivere gårdeierne til videre vedlikehold av bygårdene, sier Bodil Vekseth i Steinkjer næringsselskap og kommuneantikvar Robert Øfsti i Steinkjer kommune. 

Nyheter

– 19 søknader er litt i overkant av det vi forventet, så det er vi veldig glad for, sier kommuneantikvar Robert Øfsti i Steinkjer kommune.

Fasadefondet disponerer totalt 900.000 kroner: 400.000 kroner fra Riksantikvaren og 500.000 kroner fra fjorårets overskudd i Steinkjer kommune. 1. mai gikk søknadsfristen for første runde ut. Det resulterte i 19 søknader fra seks søkere med en samlet søknadssum på 1,6 mill. kroner.

Ekstraordinært vedlikehold

– Dette er en håndsrekning til gårdeierne i sentrum. Tilskuddet skal gå til ekstraordinært vedlikehold innenfor Riksantikvarens NB!-område, sier Bodil Vekseth, daglig leder i Steinkjer næringsselskap.

Det mest omfattende prosjektet som får tilskudd er Kongens gate 36, som huser Malmo Sport. Her gis det tilskudd til tre prosjekt, som til sammen vil gi bygården et skikkelig løft. Det største prosjektet er oppussing av baldakinen (takoverbygget) over inngangspartiet.

– Det er i utgangspunktet flotte detaljer på en sentral bygård som er preget av mange års forfall. En oppussing vil ha stor synlig effekt i Kongens gate, sier Robert Øfsti.

Viktig kompetanse

Flere av tilskuddene går til vedlikehold av mineralittpuss, som er et fremtredende trekk ved gjenreisningsbyen Steinkjer.

– Det kreves spesialkompetanse for å vedlikeholde mineralittpuss. Kompetansen finnes blant lokale håndverkere, men den må praktiseres, og det håper vi fasadefondet kan bidra til, sier Robert Øfsti, og viser til tilskuddet til Torggata 2.

– Fasaden egner seg godt for kursing i vedlikehold og kalk-vasking av mineralittpuss, så det håper vi gårdeiere får til når bygården skal pusses opp. Det vil være viktig for å sikre kompetansen, sier Øfsti.

Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av kostnadene til oppussing av fasadene.

– Denne håndsrekningen er en del av den store satsingen på sentrum sammen med bygging av Innnovasjonscampus og etter hvert nytt kulturhus. Med fasadefondet vil det begynne å skje ting også med fasadene i sentrum. Det vil vises – og forhåpentligvis vil flere gårdeiere følge etter, sier Bodil Vekseth.

Omtrent 700.000 kroner av fasadefondet tildeles etter første runde. Tilskuddet gis etter at prosjektene er gjennomført, og det vil bli en ny søknadsrunde i løpet av 2018.