«American Ninja Warrior» i Rismelen

Må ha mer penger til Rismelen

For å realisere del to av Rismelen, som allerede har fått tilskudd som nyskapende aktivitetsarenaer, må det plusses på 10 millioner kroner.

NYSKAPENDE: Planene til prosjektgruppene og elever ved Lø skole har allerede fått tilskudd som nyskapende aktivitetsarena, men prosjektleder Anne-Grethe Holm mangler 10 millioner kroner for å realisere planene i Rismelen. 

Nyheter

– Vi er omtrent 10 millioner kroner i manko for å få realisert prosjektet og den planlagte aktivitetsbrua, sier Erling Overrein, leder for utbygging, vann og avløp i Steinkjer kommune.