Lærte mer om hjertestarter

LHL Steinkjer sørger for at flere får tilgang til og kunnskap om bruk av hjertestarter.

Stian Kjerkreit presenterte bruk av hjertestarter for seniorene på Aktivitetssenteret mandag. 

Nyheter

Mandag formiddag inviterte LHL og Aktivitetssenteret i Steinkjer til førstehjelpskurs. Her fikk seniorene vist hvordan de sjekker puls, utfører hjerte-lunge-redning og legger bevisstløse personer i stabilt sideleie. I tillegg var det ekstra fokus på bruk av hjertestarter.