Flere boligeiere går i «luksusfellen»

Hittil i år har 15 boliger stått i fare for tvangssalg på grunn av at de kommunale avgiftene ikke betales. Høyt forbruk, økende gjeld og spilleavhengighet er årsaken.

ØKT GJELD: Trygve Rossebø, leder kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i NAV, roper varsko for økende gjeldsproblemer for lønnsmottakere som eier egen bolig. – Et høyt forbruk med økende kredittgjeld, og i noen tilfeller spilleavhengighet, er ofte årsaken til økonomiske problemer.  Foto: Øyvind Bones

Det er ofte en mann i 40-årene med høyt forbruk og økt gjeldsbelastning på grunn av kredittgjeld.

Trygve Rossebø
Nyheter

– Vi ser at brukergruppen lønnsmottakere som eier egen bolig øker. Det er en gruppe med forholdsvis god og stabil inntekt, sier Trygve Rossebø, som er prosjektleder for kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i NAV Trøndelag.