Barnas hus kan ende på museum

Før Martenshagen bofellesskap kan bygges må det verneverdige bygget på tomta vekk.

PLANEN: Før Steinkjerbygg kan realisere dette bygget må Barnas hus vekk fra tomta. Tegning: Steinkjerbygg KF.  Foto: Steinkjerbygg KF

Nyheter

– Det er egentlig ingen gode løsninger, sier prosjektleder Olav Brandt Brauti i Steinkjerbygg KF.

Tirsdagen presenterte han flere alternativer for å kunne bygge et nytt bofellesskap på tomta til Barnas hus. Steinkjer kommune ønsket å rive dagens bygg på tomta til fordel for et nytt bofellesskap, men det satte fylkeskommunen en stopper for. De mener Barnas hus, som var en gave fra det Svenska Röda Korset i 1940 er verneverdig. Steinkjerbygg KF er tydelig på at ikke er hensiktsmessige å bygge om Barnas hus til bofellesskap. Egge museum er villig til å ta imot bygget, men har ikke økonomi til å vedlikeholdet den tidligere barnehagen.