Gjødsel er en stor ressurs

Hatlinghus AS i Beitstad fikk i vinter kontrakt med Biokraft AS i Skogn om transport av «avfallsprodukter». Dette ga ideen til gjodselborsen.no.

store RESSURSER: Roger Hatlinghus ved siden av den nye trekkvogna og tilhengeren. Tilhengeren er hentet fra VM Tarm i Danmark, og vil få norske skilter tirsdag. 

Nyheter

Biokraft AS i Skogn skulle egentlig startet opp i vinter. På grunn av forsinkelser vil ikke produksjon av biogass komme i gang før til høsten. Fiskeavfall vil bli fraktet med båt inn til Skogn, hvor det blir gjort om til biogass. Avfallsstoffene etter denne produksjonen egner seg godt som gjødsel til gårdbrukere. Det er transporten fra biogassfabrikken i Skogn og ut til bøndene Hatlinghus AS har fått kontrakt på.