Må endre holdningene

Ordfører Anders Lindstrøm (Ap) er enig i at Kolbjørn Almlid tar opp viktige forhold i sin interpellasjon om forsøpling i Malm og Verran.

BILVRAK: Temaet som Kolbjørn Almlid tok opp i kommunestyremøtet har vært en gjenganger i Verran. Dette bildet er fra 2009, hvor akkurat det samme ble diskutert. I 2006 var det også en stor kampanje mot forsøpling av kommunen. Da ble det, ifølge Almlid, kjørt bort 80 lass med søppel og etterlatenskaper. 

Nyheter

– Et velferdssamfunn består av et aktivt næringsliv, gode offentlige tjenester og en godt utviklet infrastruktur. Vi som bor i kommunen skal ha noe å leve av og for, men en kommune skal også være preget av trivelige miljøer og estetiske opplevelser. Denne siden ved Verran kunne ha vært bedre, selv om det også skjer positive ting i nærmiljøene. Eksempler er blant annet oppgradering av infrastrukturen i Korea og oppstart på promenaden fra Sanna og sørover, sa Kolbjørn Almli i sin interpellasjon til kommunestyremøtet onsdag kveld.