Fyrlykta ser skral ut

Åse og Håkon Ola Lie har hatt naust i Eggebogen siden 70-tallet. Nå lurer de på hvorfor ikke fyrlykta vedlikeholdes. I flere tiår har de sett at den blir stadig mer slitt og miserabel.

litt trasig: – Det er synd at fyrlykta i Steinkjer ser sånn ut. Den er tross alt i bruk, sier Åse og Håkon Ola Lie, som har naust der. Kun én gang har de sett at det er utført vedlikehold siden 70-tallet. 

eggebogtangen fyrlykt: – ligger ved naustene i Bogen. Fyrlykta er et viktig landemerke for innseilinga til Steinkjer. Den varsler blant annet om Sørsileiret, Nordsileiret, Logrunnen og Hoøya. 

Nyheter

Eggebogtangen fyrlykt er et viktig landemerke i innseilinga til Steinkjer. Den varsler blant annet om Sørsileiret, Nordsileiret, Raudskjæret og Hoøya.

– Vi har hatt naust her siden 70-tallet. Kun én gang har vi sett at det er utført vedlikehold på fyrlykta, men det kan ha vært oftere. Vi synes det er synd at fyrlykta ser sånn ut når den er i bruk. Eggebogtangen fyrlykt er tross alt fyret i Steinkjer, sier Åse og Håkon Ola Lie.

Det er Kystverket som er ansvarlig for Eggebogtangen fyrlykt. Der sier de at det er greit å få tilbakemeldinger, og at de setter pris på det.

– De fortjener ros, de som sier fra. Personlig synes jeg fyr som er et bymerke, som det i Steinkjer er, skal se ordentlig ut. Jeg noterer meg det du sier – og skal ta turen innom. Jeg kan ikke love for mye, da fyret i Steinkjer er ett av mange hundre, men det er mest ryddig av oss at det ser ordentlig ut, sier Bjørn Relling, senioringeniør i Kystverket i Ålesund.