Vil savne kameratskapet

De fem ansatte på kirkekontoret i Verran har jobbet tett på hverandre i mange år. Nå ville tilfeldighetene det slik at fire av dem slutter samtidig.

OVER: Når mai går over i juni, er det også slutt for denne trioen i tjeneste for kirken i Verran. Asbjørn Millerjord, Margot Ramberg og Geir Gravaas sier takk for seg. Sistemann i kvartetten, Erling Silderen, var opptatt hjemme på gården da bildet ble tatt.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Margot Ramberg har jobbet som kirketjener i 23 år. Asbjørn Millerjord har vært organist og kontorarbeider i 20 år. Graver og kirketjener ved Sela kirke, Erling Silderen har holdt på i 12 år. Presten Geir Gravaas har hatt Verran under sine vinger de fire siste årene.