Ulovlig kjøring på skolevei

I flere år har naboer kjempet mot ulovlig kjøring og høy fart i Kvamslia på Kvamsenget.

MYE TRAFIKK: Kvamslia er skiltet gjennomkjøring forbudt, men de siste årene har Knut Arntsen og Jøran Hansson merket økende trafikk i den bratte bakken på Kvamsenget. – Vi har varslet om ulovlig kjøring i flere år, men ingenting skjer. sier Knut Arntsen. 

Nyheter

Kvamslia er adkomstveg til åtte boliger på Kvamsenget, og er skiltet gjennomkjøring forbudt. Det betyr at kun beboerne i gata skal bruke veien, men de siste årene har naboene merket økt trafikk i den bratte bakken.