Stolt over FN-tjenesten

Trond A. Stene fra Beitstad tjenestegjorde i FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon i 1988 – samme året som de ble tildelt Nobels fredspris.

KRANS ved bautaen: Jørgen Stav og Trond A. Stene var æresvakter ved bautaen for falne soldater i 2. verdenskrig. 

Nyheter

På frigjøringsdagen 8. mai, ble Trond A. Stene og flere andre veteraner fra ulike internasjonale operasjoner hedret for sin innsats under et arrangement på Sannan i Steinkjer. Vertskap var ordfører Bjørn Arild Gram, som la ned krans ved bautaen over falne i andre verdenskrig. Æresvakt var løytnant Trond A. Stene. De siste 24 årene har han vært med i Innsatsstyrken til HV, og er ute i tjeneste tre ganger i året. Stene var også blant pådriverne for å danne en veteranforening i Steinkjer.