Stordugnad på stranda

«Hender rydder strender» var slagordet for den nasjonale strandryddedagen. I Paradisbukta bidro både små og store hender i opprydningen.

Godt samarbeid: Flere lag og foreninger tok del i strandryddingen i Paradisbukta. F.v. Sara Fjerstad (MDG), Lars Helge Haugdal (MDG), Hanne Svenning (Natur og Ungdom), Torgeir Havik (Naturvernforbundet i Steinkjer), Hege Ness Larsen (Naturvernforbundet i Steinkjer), Thomas A. W. Schumann (Entwined Visions), Jonas Skjemstad Rønning (Natur og Ungdom), Terje Wigen (Entwined Visions) og Sonja Marie Bulling Wigen. Foran: Tom Erik Nilsen (Entwined Visions). 

Nyheter

Plastsekkene ble raskt fulle da engasjerte steinkjerbygg tok del i strandryddedagen i Paradisbukta på lørdag.