De fleste forbinder nasjonaldagen med trommende skolekorps

I Kvam blir det korps, ja

I Kvam og Følling musikkorps er det nå veldig stor rekruttering – og slett ingen fare for at det ikke blir korpsmusikk 17. mai.

Forrige uke hadde elever ved Kulturskolen i Steinkjer konsert for elevene ved Kvam skole. Alle på bildet er derfor ikke med i Kvam og Følling musikkorps, men mange av dem er det. Fremst står Johan Moen Grøtan og Aurora Bratberg i lag med korpsets leder, Aud Polle. – Vi blir ca. 45 små og store i korpset 17. mai i år, for Musikklaget Liv går i lag med skolekorpset. De er 15. 

Det vil være 45 personer i Kvam og Følling musikkorps

Aud Polle, leder
Nyheter

Steinkjer skolekorps og flere andre korps har veldig store utfordringer med å rekruttere barn. Ifølge Trønder-Avisa er det nå bare fire korpsmusikere i Steinkjer skolekorps, så nå har Steinkjer – i likhet med flere andre korps, bedt tidligere korpsmedlemmer om hjelp.