De ønsker besøksvenner

Den siste tiden har Steinkjer Røde Kors fått mange henvendelser fra folk som ønsker en besøksvenn. Nå trenger de derfor flere som ønsker å bli en venn.

trivelig hos røde kors: Steinkjer Røde Kors har lokaler i Bomveien på Nordsileiret. Mary Rønning (venstre) og Ulla-Britt Bøe er med i besøksgruppa. Bildet bak dem ble flyttet fra Barnas Hus, som Røde Kors eide. Hunden Bello (i midten) er besøkshund.  Foto: trine

Nyheter

En besøksvenn er en person som drar på besøk til en enkeltperson eller et alders- eller sykehjem.

– Vår jobb er å organisere og skrive avtaler med besøksvennene. Akkurat nå har vi hatt et kjemperush av folk som vil ha en besøksvenn, så vi ønsker flere venner, sier Mary Rønning og Ulla-Britt Bøe, som i lag med Kari Jølle er de tre i Steinkjer Røde Kors som organiserer besøkstjenesten.

– Det sies at den beste medisinen for et menneske er et annet menneske, og det tror vi stemmer, sier Rønning og Bøe, som håper noen tar kontakt med dem eller Kari Jølle, som er leder. Jølle har tlf./epost: 916 93 745 / kari.jolle@ntebb.no

I dag er det 16 besøksvenner i Steinkjer. Seks av dem har med seg hund.

– Vi trenger besøksvenner uten hund, for vi har allerede venteliste på folk med hund. Med hund, må man sertifiseres. Man må godkjennes som venn uten hund også, og gjerne ta gratis kurs etter hvert. Men voksne som ønsker å gi av seg selv og er sin rolle bevisst, ta gjerne kontakt med oss.