Tvil og tro om tilskudd

Etter mye tvil og tro rundt kriteriene for kommunal støtte til ulike arrangement, varsler kultursjef Leif Terje Nilsen en opprydning i juni.

DEBATT: Et flertall vedtok å støtte Kortnebbgåsfestivalen, med Håvard Haugen og Jo Kristian Kvernland i spissen, med 25.000 kroner. Jo Kristian Kvernland sitter i hovedutvalget for Sp, og erklærte seg inhabil før debatten. Arkivfoto: Trønder-Avisa. 

Nyheter

En viktig oppgave til de folkevalgte i hovedutvalg for oppvekst og kultur er å gi tilskudd til små og store arrangement som søker om støtte. Antallet søknader om støtte øker både i antall og beløp, og i mange tilfeller stiller de folkevalgte spørsmål om kriteriene for å gi kommunal støtte.