Kan bli ny veg til Fergeli

Grunneiere på Verran-sida og Steinkjer-sida har sendt søknader om å etablere en skogsbilveg på seks kilometer. Den kan bli ny veg inn til Fergeli.

Fergeli: På Fergeli er det 140 hytter. Det er også planlagt bygd 30 hytter til i området. Dagens eier Torbjørn Landsem, kjøpte eiendommen av Verran kommune i 2012. Siden da har det vært mye konflikt rundt vegen som i dag benyttes inn til hytteområdet. 

Nyheter

Grunneier Torbjørn Landsem ønsker ikke å si noe om søknaden han har sendt om å etablere en to kilometer lang skogs- bilveg fra Fergeli og ned til kommunegrensa til Sprova i Steinkjer. Landsem har i lengre tid vært involvert i en rettsstrid om den eksisterende vegen inn til Fergeli, og vil ikke kommentere noe før den saken er avgjort. Han bekrefter at han har søkt om å bygge skogsbilveg.