Vil ha flere på to hjul

Sykle til jobben er klar for den 45. sesongen. Nå med støtte fra Steinkjer kommune og Nord universitet

Sykkel: Sykle til jobben 2018 starter 19. april med tradisjonell sykkefrokost i sentrum. Fra venstre Antonios Bruheim Markakis, Stine Strand, Frode Sørhaug og Ragnhild Dullum Knudsen.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Steinkjer er allerede utpekt som en sykkelby av både kommunen og Statens vegvesen, og det jobbes iherdig med å få en ny sykkelstrategi på plass.