Vil ha flere på to hjul

Sykle til jobben er klar for den 45. sesongen. Nå med støtte fra Steinkjer kommune og Nord universitet

Sykkel: Sykle til jobben 2018 starter 19. april med tradisjonell sykkefrokost i sentrum. Fra venstre Antonios Bruheim Markakis, Stine Strand, Frode Sørhaug og Ragnhild Dullum Knudsen. 

Nyheter

Steinkjer er allerede utpekt som en sykkelby av både kommunen og Statens vegvesen, og det jobbes iherdig med å få en ny sykkelstrategi på plass.