Rektoren skeptisk til skolemat

Verran innførte skolelunsj i 2016. Formannskapet har bedt rådmannen om å foreta en markedsundersøkelse om behovet for frokost.

SKOLELUNSJ: Fra høsten 2016 fikk Thea Elise Bergfall, Hanne Bakken, Sebastian Sand, Julie Buvarp, Ida Rødsjø, Odd M Saasen, Marius Aune (skjult) og Ragnhild Selen servert lunsj på Folla skole 

Nyheter

I dag er 79 prosent av elevene med på skolelunsjordningen på Malm oppvekstsenter og Folla skole. En stund var hele 90 prosent med. Da man kuttet ut varmmat én gang i uka, valgte flere å trekke seg fra ordningen. I dag er prisen 276 kroner i måneden for lunsj på skolen i Verran.