Fikk gjennomslag på årsmøtet

Trøndelag Høyre sikret flertall mot økt engangsavgift på fossile biler, og fikk gjennomslag for å redusere plastavfall.

Her stemte Trøndelags delegasjon, sammen med et stort flertall av Høyres landsmøte, imot å vurdere å øke engangsavgiften på fossilbiler. 

Nyheter

Trøndelag Høyre stilte med 25 deltakere på helgas årsmøte i partiet, og fikk markerte seg under flere avstemninger.

Grønn omstilling

Landsmøtet vedtok en omfangsrik resolusjon om grønn omstilling. Trøndelag bidro her med å forme resolusjonen med mange tilleggsforslag.

- Den største seieren var at vi fikk forhindret økt engangsavgift på fossile biler. Forslaget var distriktsfientlig. Ikke alle i distriktene har mulighet til å velge elbil, da infrastrukturen ikke er tilstede. Det ville også rammet næringslivet, sier Christine Agdestein.

Elin Agdestein tok dissens i redaksjonskomiteen og hun fikk landsmøtet med seg med klart flertall.

Kyst og skog

Christine Agdestein forteller at Trøndelag Høyre også fikk gjennomslag for at det skal utarbeides et marint grunnkart over hele norskekysten og norske havområder inkludert Svalbard.

- Vi har også fått satt fokus på skogen: "Skogen i Norge og skogbruket har en sentral rolle i klimasammenheng. Skogene våre binder store mengder CO2 og produktene fra et bærekraftig norsk skogbruk erstatter fossile produkter som olje og kull. Høyre vil bidra til økt karbonopptak gjennom å legge til rette for mer skogplanting og -skjøtsel."

Faser ut plastembalasje

Trøndelag Høyre fikk også gjennomslag for sitt forslag for å redusere plastavfall.

- Dagligvarebransjen må tilby papirbæreposer som alternativ til plastposer. Gradvis skal plastembalasje erstattes av produkter basert på biomateriale som tre, sier Christine Agdestein.