Spenstig planer i Hønbyn

Slik ser Lyngstad arkitekter for seg Holmen terrasse, men planene møter sterk motstand fra fylkeskommunen.

Holmen terrasse: Her er den første ideskissen til Holmen terrasse som har vært ut på forhåndshøring. Lynstad arkitekter har utarbeidet forslaget på oppdrag fra Carl Petter Holtan som eier Kalv Arnessons gate 1. Fylkeskommune er svært kritisk til planene.  Foto: Lyngstad

Nyheter

På oppdrag for Carl Petter Holtan, som eier Kalv Arnessons gate 1 på Nordsia, har Lyngstad arkitekter sendt ut et forslag til reguleringsplan for eiendommen ut til forhåndshøring.

I den såkalte prosjektideen beskriver Lyngstad arkitekter hvordan tomta kan utnyttes til et nytt leilighetsbygg med til sammen 18 boligenheter, som forutsetter at dagens bolig på tomta rives og at deler av skråningen ned mot Nedre Mølleveg brukes til boligformål. Forslagsstilleren er veldig klar over at et eventuelt nybygg på området, populært kalt «Hønbyn», vil bryte med eksisterende bebyggelse i nabolaget, som også er innenfor NB-området til Riksantikvaren.