Spenstig planer i Hønbyn

Slik ser Lyngstad arkitekter for seg Holmen terrasse, men planene møter sterk motstand fra fylkeskommunen.

Holmen terrasse: Her er den første ideskissen til Holmen terrasse som har vært ut på forhåndshøring. Lynstad arkitekter har utarbeidet forslaget på oppdrag fra Carl Petter Holtan som eier Kalv Arnessons gate 1. Fylkeskommune er svært kritisk til planene. 

Nyheter

På oppdrag for Carl Petter Holtan, som eier Kalv Arnessons gate 1 på Nordsia, har Lyngstad arkitekter sendt ut et forslag til reguleringsplan for eiendommen ut til forhåndshøring.