Snodige navn i fjellet

Hæsj og Karskbækken er bare to av flere snodige navn på ulike steder på Nordfjellet i Beitstad. Og det er ikke navn som folk har kommet på i senere tid. Navnet Hæsj er nevnt allerede på 1530-tallet.

bleia – et sted på fjellet: Bleia er et fiskevann ved Skjærsjøen på Nordfjellet i Beitstad. Pungen heter et lite vann nedenfor Hæsj. – Ordet blei, sier seg selv, og pungen, sier seg også selv. En pung er et vedheng, sier Dag Haugen fra Beitstad. Steinkjer-Avisa ringte han som kjentmann i området, for å få greie på hvorfor det er så mange snodige navn på Nordfjellet i Beitstad. 

jenshusvatnet i beitstad: Dag Haugen (bak) har mye kunnskap om Nordfjellet i Beitstad. Det fins en logisk forklaring på de aller fleste stedsnavn på kloden. Foran sitter Andrea Haugen Egge. 

Nyheter

– Stedet heter Hals, men på beitstadspråket sier vi Hæsj. Hæsj er en ås, der det i utgangspunktet var en gammel landbrukseiendom. Navnet Hæsj er nevnt i Matrikkelen (offentlig register over grunneiendommer) allerede på 1530-tallet, sier Dag Haugen i Beitstad.

– Det er så mange snodige navn på Nordfjellet. Er alle gamle navn?

– Ja, det er navn som har eksistert i mange generasjoner, sier Dag Haugen, og forteller mer om flere av dem.

Bleia og Pungen

Bleia er et fiskevann ved Skjærsjøen.

– Ei blei er ei blei, så det navnet sier seg selv.

– Hva med stedet Pungen?

– Pungen er et lite vann nedenfor Hæsj. Hæsjpungen. En pung er et vedheng. I dagligtale sier vi Pungen.

Skithølet heter det også et sted – nærmere bygda.

– Egentlig heter det Kvinnvatnet. Det ligger ved ei gammel setertomt, kalt Kvinnvassetra. Egentlig er det blasfemi å kalle det Skithølet. Det er et forferdelig stygt navn på en fin plass. Det har riktig nok vokst igjen veldig mye der, men stedet fortjener ikke navnet Skithølet, sier Dag Haugen.

Karskbekken, kalles et sted folk stoppet for å brygge seg en karsk i gamle dager.

Finnkjersti-hølet

– Før det ble vei inn til Skjærsjøen, heter det seg at gammelkarene stoppet opp ved denne bekken for å brygge seg en karsk når de gikk på fjellet. Derav navnet Karskbekken.

Et annet stedsnavn på Nordfjellet i Beitstad er Finnkjersti-hølet. Det forteller Dag Haugen, som har spesielt god kjennskap til akkurat dét navnet.

– Det heter seg at ei finsk dame som het Kjersti gikk seg ned i et myrhøl og druknet. Derav navnet Finnkjersti-hølet på den plassen. Men det er nok ikke sant, for det var min bestefar, Odin Rostad, som diktet opp den historien – i en stiloppgave han skrev da han gikk lærerskolen. I stilen skrev han at Finnkjersti gikk seg nedi et myrhøl og druknet, forteller Haugen.

Det er slik at det fins en logisk forklaring på de aller fleste stedsnavn på kloden.