Med lam på timeplanen

Lam vil bli et gjennomgangstema på skolekjøkkenet på Malm oppvekstsenter og Folla skole de nærmeste dagene. Som takk for god hjelp fikk skolene et lam fra Spillernya sankelag.

KJØTTSKJÆRING: Kjøttet foran Bjørn Almlid kom som et helt lam fra Nortura. Lammet var en gave fra Spillernya sankelag hvor Torgeir Aune er med. 9.-klassingene på Malm oppvekstsenter fikk lære av Almlid hvordan man parterer et helt lam. Stort sett alle i klasse hadde tidligere vært på gården til Aune i skolesammenheng tidligere. 

Nyheter

Fra juni til oktober hvert år er flere hundre sauer og lam på beite på Malmfjellet. Det er ikke til å unngå at noen av dyrene på en eller annen måte blir utsatt for et eller annet. Da er gode hjelpere gode å ha.