Endelig fast teleslynge i «Lissalen»

Nå skal det bli enklere for hørselshemmede å høre det som blir sagt i «Lissalen» på Verraparken.

ENKELT: Knut Ralfsen konstaterer at nå er det bare å stikke pluggen inn i den mobile teleslynga, og alle med riktig type høreapparat hører det som blir sagt i «Lissalen». 

Nyheter

Noe det første Knut Ralfsen gjorde etter han ble valgt til ny leder av Malm pensjonistlag, var å besøke kommunen med spørsmål om teleslynge.

– Pensjonistlaget har sine møter i «Lissalen», og der har det ikke vært noen teleslynge, sier Ralfsen, som selv er hørselshemmet.

– Jeg fikk vite at kommunen har en mobil teleslynge. Dermed spurte jeg om et møte. Der møte jeg en positiv ordfører og en positiv rådmann. Enden på visa er at det ble lagt opp en teleslyngeledning fast i «Lissalen» som kan kobles opp mot anlegget til kommunen. Dette er et meget bra hjelpemiddel for oss som er hørselshemmede, sier Ralfsen.

Tidligere måtte man rulle ut en egen ledning på hvert møte for at alle kunne høre på det som ble sagt.

– Teleslynga fungerer på den måten at hvis du har et høreapparat som er merket for teleslynge, så hører du det som blir sagt i høyttaleren på høreapparatet, sier Knut Ralfsen.

Han er meget godt fornøyd med servicen fra kommunen.