– Vi vil ha eldresenter

Pensjonistlaget i Stod inviterte omsorgssjefen i Steinkjer for å høre hva hun har å si til planene om å rive deler av sykehjemmet i Stod, som i sin tid ble bygd mye takket være en kjempestor pengegave fra gammelsmeden i Stod.

unikt for meg: – Det er unikt for meg å få møte så mange som har store interesser for det som skjer i bygda si, sa omsorgssjef Iren Hovstein Haugen da hun deltok på møtet Stod Pensjonistlag arrangerte før påske. Brynjar Solnes er leder i pensjonistlaget. – Det har aldri vært så mange til stede på et pensjonistmøte som i dag, så videre drift av eldresenter i Stod er noe som opptar mange! 

Nyheter

– Det har fenget mange i Stod at kommunen har planer om å rive deler av sykehjemmet. Det har aldri vært så mange på vårt månedlige møte i pensjonistlaget før, sa Brynjar Solnes, som er leder i pensjonistlaget.