– Ingen godvilje noe sted

Nils Møllersen mener det ikke er liv laga å fortsette med industrisatsinga i det gamle NTE-bygget i Malm. Han er bitter på måten han har blitt møtt på.

SLUTT: Nils Møllersen vil gjøre om NTE-bygget til en kombinasjon av leiligheter og næring. Han håper å få søknaden sin om bruksendring gjennom i formannskapet i Verran. 

Nyheter

Nils Møllersen har sendt en søknad til Verran kommune om å gjøre om bruken av Malm industripark, bedre kjent som NTE-bygget, i Strandvegen til en kombinasjon av næring og boliger.