Nå kan du sjekke skattemeldingen

I dag ble skattemeldingen tilgjengelig for alle lønnsmottakere og pensjonister. 5 av 6 trøndere får penger tilbake, melder Skatteetaten.

Det er den dagen i året: får du penger tilbake på skatten, eller blir det baksmell? 

Nyheter

I dag blir skattemeldingen tilgjengelig for rundt 4,9 millioner personer. Som vanlig er skattemeldingen en foreløpig beregning på om du har skatt til gode eller om du må betale restskatt. For at skatten skal bli riktig, er det viktig at du går inn og kontrollerer at alle opplysninger er korrekte og fullstendige.

– Husk at skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt. Hvis du finner feil eller mangler i skattemeldingen din, må du korrigere og fylle inn det som mangler. Det tar vanligvis ikke mer enn en halvtime å gå gjennom skattemeldingen, og det kan være vel anvendt tid, sier Rune Langsø Johansen, fungerende regiondirektør i Skatt Midt-Norge i en pressemelding.

Sjekk fradragene

Eksempler på mangelfulle opplysninger kan være informasjon fra oppgavegivere, bankinnskudd, inntekt eller feriebolig i utlandet, eller inntekter fra utleie av eiendom i Norge, boligopplysninger osv.

– Pass på at ingenting er glemt. Har du fått med all inntekt og formue? Husk også å få med alle fradrag du har krav på. Bruk gjerne vår fradragsveileder som du finner på skatteetaten.no, tipser Johansen.

Det er flere nye poster i årets skattemelding. Det er for å få mer presis informasjon slik at skatteberegningen blir enda bedre. Noen eksempler på nye poster er post for å føre utenlandsk pensjon, post for individuell pensjonssparing og for aksjesparekonto som ble innført i fjor høst, og post for fradrag for investering i gründerbedrifter/oppstartsbedrifter. Det er også nytt for mange at de vil se informasjon om verdisettingsrabatt og gjeldsreduksjon i skattemeldingen sin.

Post 5.0 er fjernet

Mange vil også merke at post 5.0, som var et fritekstfelt for merknader og tilleggsopplysninger, er tatt bort.

– Vi så at mange brukte dette feltet til å gi opplysninger som skulle vært ført, eller allerede var oppført, i egen post i skattemeldingen. Hvis du fortsatt har et behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene i skattemeldingen, kan du sende med et vedlegg, sier Johansen.

De fleste får penger tilbake

Flesteparten har skattepenger til gode Foreløpige beregninger viser at omkring 246 000 trøndere får til sammen 2,7 milliarder kroner igjen på skatten, eller 11 000 kroner i gjennomsnitt. Nesten 64.000 må derimot betale restskatt, til sammen 1,4 milliarder kroner, eller 21.600 kroner i gjennomsnitt.

– Tallene er veldig like tallene fra i fjor, både når det gjelder hvor mange som har skatt til gode eller restskatt, og beløp, sier Johansen.

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen. Næringsdrivende har ikke innleveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk i Altinn.

Etter leveringsfristen blir skattemeldingen behandlet fortløpende av saksbehandlere ved skattekontorene. Det endelige skatteoppgjøret er tidligst klart 27. juni, og da får de fleste skatteoppgjøret sitt. Neste mulighet er 2. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober. Hvis du leverer skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.