Styrket etter fusjon

Etter fusjonen med Adcom får de to tidligere ansatte i Uno IT bedre tid ut til kundene og styrket kompetansen i en tøff IT-bransje.

BEDRE SERVICE: Roar Grindberg har ledet Uno IT i ti år i Steinkjer, men er nå en del av Adcom Trøndelag, som ledes av Jørgen Riibe. 

Nyheter

– Det å bli en del av Adcom betyr at vi får frigjort tid til å gi kundene bedre service, og vi får styrket kompetansen, sier Roar Grindberg, som var med å starte Uno IT for ti år siden.

De to ansatte i Uno IT er nå en del av ti ansatte i Adcom, som har kontorer i Namsos og Steinkjer. Adcom ble stiftet tilbake i 1995 og er nå en totalleverandør av IT-tjenester.

– Vi er den største leverandøren i norddelen av Trøndelag som leverer totalløsninger av IT til små – og mellomstore bedrifter. Med sammenslåingen med Uno IT vil vi satse mer i Steinkjer, sier Jørgen Riibe, daglig leder i Adcom.

Avdelingen i Steinkjer vil fortsatt samarbeide tett og være samlokalisert med Saxvik Kontorsenter i Bomvegen.

Økt krav til kompetanse i en bransje i rivende utvikling, er en viktig årsak til sammenslåingen.

– Det er vanskelig å være god og liten, både når det gjelder service og kompetanse. Derfor har vi slått oss sammen med flere mindre bedrifter i norddelen av Trøndelag de siste årene. Vi har ambisjoner om videre vekst, både gjennom oppkjøp og nyansettelser, når økonomien tillater det, sier Jørgen Riibe.

Uno IT har i løpet av ti år bygget opp en stor kundemasse, som vil få tettere oppfølging etter fusjonen.

– Mye kan løses på lang avstand i IT-bransjen, men den fysiske nærheten til kunden er stadig viktigere, sier Roar Grindberg.