Selskapsrokkering

Ved å flytte Malm hotell fra et kommunalt selskap over til et annet kommunalt selskap, mener alle parter nå at konflikten i Jekta er historie.

ANSATTE: Anders Lindstrøm er først og fremst glad på de ansattes vegne at Malm hotell nå flyttes over til Bergmannsparken. Han er også fornøyd med at Malm hotell fortsatt har lokale eiere. 

Nyheter

Sommeren 2015 ble Lisa M. Haug ansatt som ny daglig leder i vekstbedriften Jekta i Verran. Hun var helt uvitende om at daværende ordfører, Bjørn Skjelstad hadde permisjon fra den samme stillingen. Da Skjelstad, helt rettmessig, ville ha tilbake stillingen, sto plutselig Jekta med to daglige ledere. Det ble inngått et kompromiss, hvor Haug sa fra seg stillingen, mot at hun fortsatte som nestleder og samme lønn som hun hadde. Dette var sommeren 2016. Så i fjor høst fikk Lisa M. Haug oppsigelse fra sin stilling som nestleder, og gikk til sak mot Jekta. Den rettssaken skulle egentlig opp i midten av april.