Satte dagsorden fra sidelinjen

Det politiske partiet Rødt fikk en sak på sakslisten til formannskapet etter et folkeinitiativ for restauranter på Bystrand.

INIATIV: Håvard Krogstad-Wibord og Tor Arne Mjøen i partiet Rødt samlet 506 underskrifter. 

Nyheter

I kommuneloven er det åpnet for at innbyggerne kan fremme såkalte folkeinitiativ. Den muligheten benyttet partiet Rødt seg av for å fremme en forslag med «restaurantrekke med både innendørs- og utendørsservering ved bystranda».

Det resulterte i 506 underskrifter med nettsiden minsak.no, som igjen betyr at saken må opp til politisk behandling.

Det skjedde i formannskapet torsdag. Der ble initiativet godt mottatt, men både rådmannen og flertallet viste til det pågående arbeidet med Dampsaga-området i kommunedelplanen arealdel som er ute på høring.