Kurs om diskriminering

Denne uka har mange tillitsvalgte, personal- og fagforeningsansatte og ledere deltatt på kurs om diskrimineringslovverket i arbeidslivet. Folk fra Likestillings- og diskrimineringsombudet var ved Nord universitet i Steinkjer for å orientere om nytt lovverk og mye mer.

viktig kunnskap: Personalsjefen ved Norske Skog, Paal Strand, deltok på kurset. Det samme gjorde Christiane Bogott (f.v.), som er hovedtillitsvalgt ved Steinkjer Tannklinikk. Karin Hovde er leder ved KUN i Steinkjer. KUN arrangerte kurset i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Nye regler, arbeidsmiljø og seksuell trakassering var noe av det som sto på programmet. 

Nyheter

«Hvordan rekruttere de beste og gi de ansatte muligheten for utvikling?» – sto det øverst på kursprogrammet.