Plan for ny fv. 17 Dyrstad–Kvarving

Hørt etter 1. runde

Lokale gårdbrukere på Jådåren fikk med sine forslag til trasévalg for ny fylkesvei 17 fra Dyrstad til Kvarving i planprogrammet for strekningen.

fire alternativer: To alternativer ble til fire etter at planprogrammet for reguleringsplanen fv. 17 Kvarving–Dyrstad har vært ut på høring. Alternativ 3 er utarbeidet etter initiativ fra lokale gårdbrukere på Jådåren. 

Nyheter

Høringsrunden om planprogrammet for reguleringsplan fv. 17 Dyrstad-Kvarving resulterte i stor engasjement, både blant lokalene gårdbrukere og de nærmeste naboene.