Frivilligsentral=utvikling

Lederen ved Stod Frivilligsentral sier sentralen er viktig for utvikling av bygda. Hun sier frivilligsentralen i bygda nå kan vise til faktiske resultater.

betyr mye: Svein Tore Skjerve (venstre) er styremedlem i Stod Frivilligsentral, Per Hatling er vaktmester og altmuligmann i Stod samfunnshus, og Hege Stamnes fra Beitstad er daglig leder i Stod Frivilligsentral. De er alle enige om at frivilligsentralen er veldig viktig for bygda. – Pessimisme er snudd til optimisme, sier Hege Stamnes. 

Nyheter

– Å beholde butikken er kjempeviktig for ei bygd. For ikke lenge siden var det litt baksnakking. Nå framsnakker folk Coop’en i Stod, sier Hege Stamnes, som er daglig leder (40 prosent stilling) i Stod Frivilligsentral. Det er hun i lag med Thomas Aasvold (60 prosent).