Visjoner for nybygging

15 av 24 av innspill til kommunedelplanens arealdel for sentrum kommer fra Lyngstad arkitekter, men ingen gis grønt lys.

FIGGASTRANDA: Lyngstad Arkitekter får lite gehør for boligbygging ved Figgastranda. – Jæktby’n startet også som en vill ide, men nå er hele området ferdig utbygd. Vi må ha visjoner og ambisjoner for utvikling av Steinkjer, sier Rolf Lyngstad.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

– Det er stipulert et behov på 100 boenheter i sentrum per år, så jeg kastet inn en del forslag når kommunen ba om innspill. Ingen av innspillene er grundig vurdert av oss, det er mer ideer som dukker opp når man rusler gjennom byen, sier arkitekt Rolf Lyngstad.