Vil ikke straffe bilistene for å legge til rette for flere syklister

Høyre i Steinkjer reagerer kraftig på tiltakene som innebærer å ta fordeler og arealer fra bilen til sykkelsatsingen.

KRITISK: Høyre-politikerne Morten Resve, Øystein Bjørnes og Tor Erik Jensen krever en ny runde om sykkelstrategi for Steinkjer kommune. 

Nyheter

– Noen av tiltakene i strategiplanen er både bilfiendtlig og næringsfiendtlig, sier Tor Erik Jensen (H), og får støtte fra partikollegene Morten Resve og Øystein Bjørnes.