- Marked for et nytt hotell

Det mener Susanne Bratli, som leder attraktivitetsprosjektet til Steinkjer kommune, mens hotelldirektør Stig Y. Larsen mener utredningen bekrefter at det er marked for en utvidelse av Quality Grand Hotell med 50-60 rom.

ET GODT VERKTØY: Susanne Bratli, som leder Attraktivitets- og omdømme prosjektet i Steinkjer kommune, mener rapporten utført av Roald Sand i TFoU er et godt verktøy for å jobbe videre med å øke hotellkapasiteten i Steinkjer.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Økt hotell- og konferansekapasitet er avgjørende hvis Steinkjer skal beholde rollen som administrasjonssenter i fremtiden. Samtidig er eventuell økt hotellkapasitet avhengig av at Steinkjer kommune lykkes med sitt arbeid for å øke attraktiviteten til «bygdenes by», inkludert bygging av nytt kulturhus.