Mange i Steinkjer deltar på HUNT 4

Forrige uke satt folk i Steinkjer i kø for å bli målt og veid ved den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 4). Feltstasjonen i Steinkjer er på Nordsia, og dit kan man droppe innom når som helst. Unntatt fredag.

fem på venterommet: Fra venstre Karen Johanne Hammer Tyldum, Eli Norstrøm Hynne, Dagfinn Hynne, Elin Torp Nakken og Kari Nordgård. Grunnundersøkelsen tar ca. 45 minutter, også tar det litt ekstra tid hvis man sier ja til å delta på tilleggsundersøkelser. Resultater fra undersøkelsen kommer i posten eller på helsenorge.no, alt etter hva man ønsker. Man kan også dele resultatene med sin fastlege, om man vil. Det viser seg imidlertid at alle fastlegene ikke vil det. En god del av fastlegene har ikke respondert på HUNT4s henvendelse. Så skulle man få svar på prøver som tilsier at man må oppsøke lege, må man bestille time selv. Man blir ikke automatisk kalt inn. 

Nyheter

Alle over 20 år i Steinkjer og resten av Nord-Trøndelag får et invitasjonsbrev i Posten fra HUNT 4, ca. 14 dager før oppmøtetidspunkt. En del i Steinkjer har allerede fått brevet og vært der, og enda flere får invitasjon i løpet av våren. Feltstasjonen i Steinkjer åpnet i februar og vil være der til slutten av juni.