Hedret for høy ytelse

Elli Tvestadli samdrift er en av fire bønder/foretak i Steinkjer som er på Felleskjøpets høytytende-liste.

HØYTYTENDE: Fagrådgiver Linda Nyvoll Antonsen fra Felleskjøpet Agri overrakte diplom og kake til Arne Iver Tvestad og Bjørnar Moe i Elli Tvestadli samdrift for at de er på lista over melkeprodusentene med høyeste yting per ku. 

Nyheter

Felleskjøpet hedrer hvert år de 150 mest høytytende melkebesetningene i landet. Bestningene deles inn i tre grupper: inntil 20 årskyr, mellom 20 og 40 årskyr, og over 40 årskyr.

Med sine 57-58 årskyr er Elli Tvestadli samdrift i Stod en rimelig stor bedrift. Arne Iver Tvestad og Bjørnar Moe har drevet sammen siden 2004, og i 2007 bygde de nytt løsdriftsfjøs. De har i underkant av 500.000 liter i kvote, og er i år for første gang inne på høytytendelista, med 10625 kg EKM (Energikorrigert melk).

Onsdag denne uka fikk de besøk av fagrådgiver Linda Nyvoll Antonsen fra Felleskjøpet Agri, som kom med diplom og kake.

– Vi syns det er viktig og fint å gi en oppmerksomhet til de som markerer seg på høytytendelista, sier Antonsen.

Elli Tvestadli samdrift investerte i en grovformikser for to år siden, og det mener de er en sterkt medvirkende årsak til at de kom inn på lista.

– Det gjør det lettere å legge ut fôr mange ganger om dagen, og vi kan balansere gressavlingen mot kraftforet ut fra hvordan avlingen er. Vi ser også at oksekalvene legger på seg raskere, og at vi får utnyttet fôr av litt dårligere kvalitet bedre. Vi tilsetter også litt ølgjær og mineraler i fôret for å sikre at dyrene får i seg nok næringsstoffer, sier de.

Fokuset framover blir å opprettholde den gode kvaliteten på melka, og så drømmer de om å bygge et oksefjøs for å kunne ha mer kjøttproduksjon i tillegg.

De andre i Steinkjer som er på høytytendelista er Skjelja melk og kjøtt DA, 10371 kg EKM, Arne Albert og Joran S. Juul, 10308 kg EKM og Susegg samdrift DA, 10447 kg EKM