De sprer grønn glede

Steinkjer hagelag ble sist lørdag kåret til Årets hagelag i Nord-Trøndelag.

HEDER OG ÆRE: Steinkjer hagelag ble Årets hagelag i 2017. Her fornøyde medlemmer, fra venstre hagelagsleder John Fornes, Brynjar Solnes og Beathe Fornes. 

Nyheter

Nærmere 40 hageentusiaster var sist lørdag samlet til inspirasjonsdag på Åsheim i Sparbu, i regi av Det Norske Hageselskap. Der ble prisen for Årets hagelag delt ut til Steinkjer hagelag.

– Stor stas, syntes hagelagsleder John Fornes som ble overrakt krystallvase og blomsterbukett av fylkesleder Anne-Lise R. Arntsen.

Steinkjer hagelag teller nærmere 100 medlemmer, og det aktive styret sørget i fjor for at det ble gjennomført åtte medlemsmøter og tolv andre arrangement. Sammenslåing med nabolag samt aktiv verving skaffet også laget en pen økning i medlemstallet. Facebook og e-post benyttes flittig for å bekjentgjøre lagets aktiviteter, og innimellom drypper det også litt PR gjennom lokale medier.

Sprer grønn glede

Fjorårets absolutt største arrangement var Åpen skole i samarbeid med Mære landbruksskole, hvor hele 1.500 personer møtte. Plantemarkedet hos Beathe og John Fornes i Hagen i Holtaunet i juni ble også en stor suksess med om lag 400 besøkende.

I tillegg kunne laget i løpet av året også loggføre hagekaffe, kurs, medlemsmøte med foredrag og hagevandring. Laget har gjennom å delta i dugnader og ulike arrangement i det offentlige rom bidratt til å fremme hageglede hos både unge og eldre.

– Vårt formål er å spre grønn glede, sier John Fornes og legger til at grønne opplevelser er viktig for å fremme livskvalitet.

Leder Anne-Lise R. Arntsen i Hageselskapet var godt fornøyd med inspirasjonsdagen. Selv hadde hun kjørt helt fra Ottersøy i Ytre Namdal, og var blant de mest langvegsfarende. Representanter fra totalt åtte av fylkeslagets 15 små og store hagelag deltok i arrangementet, og vertskap var Steinkjer hagelag.

Om livet i jorda

Toril Skogaker Holm fra Norsk Landbruksrådgivning holdt foredrag om det spennende livet i jorda som er så viktig for livet på jorda. At en spiseskje jord kan inneholde milliarder av mikroorganismer, og at ett dekar jord kan inneholde 125 kg meitemark og 500 kg bakterier, er ikke akkurat det vi tenker over når vi graver i hagen. Og mikroorganismene samarbeider, både med hverandre og plantene.

– Mikrolivet i jorda er vår beste arbeidskraft, framhevet Skogaker Holm, som gjennom en rekke jordprøver fra Nord-Trøndelag har fått stadfestet at mange steder er de viktige mikroorganismene borte.

Jordpakking er et annet problem. Den hindrer plantenes rotutvikling. God jordstruktur er viktig for at plantene skal utvikle solide røtter. Derfor er det viktig å holde ugress med kraftige røtter i sjakk. Eksing og skvalderkål regnes blant verstingene.

Rømlinger på svarteliste

Paul Harald Pedersen, pensjonist fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, snakket om svartelistede planter. Hagelupinen troner øverst på svartelista etter at den har spredd seg så kraftig at den enkelte steder fortrenger lokale arter. Parkslirekne, kjempespringfrø, rynkerose og skogskjegg er også listeført blant mange andre.

Siden 2012 er det i Nord-Trøndelag gjennomført omfattende kartlegging og satt i gang effektive tiltak for å få fjernet uønskede arter, takket være godt samarbeid mellom miljøvernmyndighetene og store aktører som Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor.

Pedersen understreket også hvor viktig det er å spre kunnskap om hvordan de svartelistede plantene skal behandles for å hindre at de sprer seg.