13 mill. kroner for vatn til Gaulstad

Politikerne vil bygge ut kommunalt vatn til Gaulstad.

VIKTIG: – Det er en høy kostnad per husstand, men utrolig viktig for Gaulstad, sier Morten Resve (H). 

Nyheter

– Det er en politisk målsetting at alle i kommunen skal få tilbud om kommunalt vatn. I Gaulstad er tilgangen til vatn begrenset og av dårlig kvalitet, så dette vil gi den øverste delen av Ogndal et stort løft. Det betyr også at det legges ned trekkrør for fiber på strekningen fra Bodom til Gaulstad, sier Morten Resve (H) etter tirsdagens enstemmige vedtak i hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Det vil koste omtrent 13 mill. kroner å bygge ut kommunalt vatn til ni abonnenter på Gaulstad, deriblant tre gårdsbruk. Det kan også åpne for innlagt vatn til de mange hyttene i Ogndal. Det er vurdert flere lokale vannkilder, men nå er det klart at det kommunale anlegget fra Bodom skal videreføres til Gaulstad.