Mye informasjon, få svar

Et toppet lag fra Steinkjer kommune møtte over 120 seniorer som frykter for fremtiden til Aktivitetssenteret på Samfunnshuset.

MØTTE PENSJONISTENE: Helsesjef Ingeborg Laugsand og kultursjef Leif Terje Nilsen orienterte brukerne om fremtiden til Aktivitetssenteret i Samfunnshuset. Per Tore Sandsaunet fra Verdal kommune fortalte også om deres erfaring med møtestedet Elvebredden, som drives av Verdal kommune i samarbeid med frivilligheten. 

Nyheter

Budsjettkutt til Aktivitetssenteret og ombygging av samfunnshuset i forbindelse med kultursamlingen i sentrum. Det er bakgrunnen for uroen rundt fremtiden til Aktivitetssenteret.