Vil ha helt ny Mære skole

Rådmannen foreslår å rive alt og bygge nytt, fremfor bare å erstatte det såkalte C-bygget.

På området mellom Mærehallen og stadionområdet, kan det nå bli både ny skole og ny barnehage. 

Nyheter

Mæresbyggen har i lengre tid kjempet for å få gjort noe med bygningsmassen til Mære skole. Det er tidligere vedtatt at det 100 år gamle C-bygget skal rives og erstattes med et nytt, men nå har nye planer kommet på bordet, etter en rapport utarbeidet av Norconsult.

I et saksframlegg til tirsdagens møte i hovedutvalget for oppvekst og kultur, innstiller rådmannen på at det bygges en helt ny skole på Mære, i stedet for å lappe på den gamle.

Det vil koste drøyt 30 millioner kroner mer å bygge en ny skole enn å erstatte kun C-bygget. Samtidig vises det til at den årlige leiekostnaden for kommunen ikke blir vesentlig høyere med ny skole, da den kan bygges mer arealeffektivt.

I saksframlegget står det også at hvis det skal bygges ny skole, må det avklares om det kan være kostnadsbesparende å bygge ny skole og ny barnehage delvis integrert.

Hvis rådmannens innstilling blir vedtatt, får Steinkjerbygg KF oppdraget med å bygge ny skole innenfor en ramme på 100 millioner kroner, og ny barnehage innenfor en ramme på 40 millioner.