NTE og TrønderEnergi går sammen

Kraftgigantene vil etablere felles nettkonsern.

NTE og TrønderEnergi vil etablere et felles nettselskap, som blir landets tredje største.  Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

Nyheter

NTE og TrønderEnergi opplyser i en pressemelding onsdag morgen at de ønsker å etablere et felles nettkonsern.

Styrene i NTE Holding AS og TrønderEnergi AS er enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett. Et felles nettkonsern vil fra starten av ha en samlet nettkapital på omtrent 4,7 milliarder kroner og mer enn 230.000 kunder. Selskapet vil være Norges 3. største nettselskap basert på nettkapital., heter det i pressemeldingen.

Målsetningen er ifølge de to selskapene å etablere et av Norges største, mest effektive og kompetente nettselskap, som vil bidra til en strømforsyning i Midt-Norge med høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie. 

Administreres fra Stjørdal

Partene er enige om at administrasjonssenteret for det nye nettkonsernet skal være på Stjørdal. Plassert midt i regionen gir det et godt utgangspunkt for videre strukturell vekst.

I det nye nettkonsernet vil det være desentrale driftsmiljøer fordelt på to konsesjonsområder, ett som favner nord i Trøndelag, og ett som favner sør. Hovedsetene for driftsmiljøene vil være Steinkjer og Trondheim.

Partene har som mål å legge frem et endelig beslutningsgrunnlag for sine respektive styrende organer innen 1. juni 2018. Videre er målsettingen at integreringen av selskapene kan starte i andre halvår 2018.