Mer penger til Rismelen

Kulturdepartementet bevilger 4 millioner kroner til Rismelen aktivitetspark. Lørdag fikk kulturministeren ta parken i nærmere øyesyn.

4 MILLIONER: Kulturminister Trine Skei Grande hadde med 4 millioner til Rismelen aktivitetspark da hun besøkte Steinkjer i helga. Her sammen med Mia Therese Silkoset fra Steinkjer Frp og Tor Arne Garnvik fra Steinkjer Venstre. 

Byggetrinn 1 av Rismelen aktivitetspark. Skisse: Norconsult 

Byggetrinn 2 av Rismelen aktivitetspark. Skisse: Norconsult 

Nyheter

Ved fordelingen av spillemidler for 2017 opprettet Kulturdepartementet en ny tilskuddsordning, til "nyskapende aktivitetsarenaer".

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til bygging av nye anleggstyper for egenorganisert fysisk aktivitet.

Steinkjer kommune søkte på disse midlene til utbyggingen av Rismelen aktivitetspark, og før helga kom beskjeden om at departementet bevilger 4 millioner til prosjektet.

Mye aktivitet

Kulturminister Trine Skei Grande besøkte Trøndelag Venstres fylkesårsmøte i Steinkjer lørdag, og tok seg tid til å bli med en tur til Rismelen for å se på parken.

- Alle skal ha mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet. Organisert idrett og fysisk aktivitet er svært viktig. Men vi må også legge til rette for at mange ønsker å drive fysisk aktivitet utenfor rammene av et idrettslag. Med denne potten for nyskapende aktivitetsarenaer ønsker vi å nå ut til andre grupper enn de som driver med organisert idrett, sier Grande.

Mens kulturministeren og lokale politikere fra Venstre og Frp besøkte parken, var det et yrende liv der.

- Dette har også blitt en viktig møteplass og integrasjonsarena, påpeker Mia Therese Silkoset fra Steinkjer Frp.

To trinn

Den første delen av Rismelen aktivitetspark sto klar i fjor sommer, og ble en suksess fra dag én. Etter at de siste tonene fra Steinkjerfestivalen toner ut i slutten av juni, starter byggetrinn to.

Der skal det blant annet bygges klatreløyper, aktivitetsbru, zipline og ei skikkelig rå sklie. Det blir enda større publikumsplass til Steinkjerfestivalen etter utbyggingen, og festivalsjef Svein Bjørge har tidligere signalisert at det kan bli aktuelt å utvide kapasiteten fra 7.000 til 8.000 publikummere.

Den nye tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsanlegg er blitt populær, og tildelingen til Steinkjer kommune kommer fra avsetningen for 2017 på 35 millioner kroner.

Det tas sikte på å bevilge 100 millioner kroner over en treårs periode til ordningen. Avsetningen for 2018 er ikke avklart.