Stor trykk på vei og vatn

Det blir fortsatt store investeringen på vei, vatn og avløp i Steinkjer. Her er detaljene for utbygging og utbedring av vei, vatn og avløp i 2018.

STOR AKTIVITET: Steinkjer kommune fortsetter utbygging og utbedring av vei, vatn og avløp i 2018. Her fra tidligere gravearbeid i Ølvegata.  Foto: Øyvind Bones

Fakta:

Vedtatte investeringsprosjekt for 2018 i prioritert rekkefølge.

 • Kvam 2. etappe – vann
 • Trøavegene/Einervegen – separering
 • Skoggata – vann/avløp
 • Ølvegata nord – vei/avløp
 • Stigem – Figgadalen – vann
 • Tuvliveien, Mære – avløp/vei
 • Videreføring Kirkegata – separering
 • Byafossen nord, etappe 1 og 2 – vann/avløp
 • Åsveien, Byaenget – vann
 • Sognanvegen – veg
 • Heggesenget, Åsveien-Snåsavegen – vann
 • Vollaveien-Leiraveien – vei
 • Bruer, ref bruinspeksjon – vei
 • Bjørdalsveien – vei
 • Bindesveien – vei
 • Tanemsveien, Sparbu – vei
Nyheter

I flere år har det vært utstrakt gravearbeid flere steder i kommunen. De største prosjektene omfatter separering av spillvann og overvann, som også innebærer opprustning av alt over bakken.

Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning vedtok nylig rådmannens forslag for prioriterte prosjekt i 2018.

Rådmannen fikk også støtte fra de folkevalgte om å ikke øke antallet prosjekt, og viser til de økonomiske budsjettrammene for veg, vann og avløp. Samtidig vises det til god flyt i de mange prosjektene.

Framdrift i investeringsprosjekt og økonomisk kontroll har vært god i 2017, og man har lyktes med å ha en god flyt i prosjektgjennomføringen totalt sett, skriver rådmannen i saksfremlegget.

Det ble også vedtatt en reserveliste med en rekke tiltak, deriblant utbedring av veg, vann og avløp ved Helse og beredskapshuset på Nordsileiret og ved Mære skole. Utbedring av vann og avløp på Nordsileiret og Sparbu sentrum er også med på reservelisten.