Setter seksuelle grenser før russetida

Elever ved Steinkjer videregående tror russetiden byr på mer uønsket seksuell oppmerksomhet og etterlyser tydeligere grensesetting.

FRYKTER SEKSUELLE OVERTRAMP: Blant de 100 elevene på Steinkjer videregående skole som deltok på Steinkjer-Avisas spørreundersøkelse, frykter hele 70 prosent av dem en økning av seksuelle overtramp i russetida. 

Nyheter

I en anonym spørreundersøkelse Steinkjer-Avisa hadde på Steinkjer videregående skole i kjølvannet av #metoo-kampanjen, kommer det fram at hele 72 prosent frykter mer uønsket seksuell oppmerksomhet i russetiden enn ellers.