Hjelper stappfullt sykehus

Med ekstra sykehussenger og flere dagbehandlinger avlaster DMS Inn-Trøndelag Sykehuset Levanger som sliter med overbelegg i vinter.

TRAVELT: De ansatte ved DMS Inn-Trøndelag er en forlenget arm til Sykehuset Levanger, som sliter med overbelegg i vinter. Det betyr flere sykehussenger og behandlingen i lokalene til DMS-et på Egge Helsetun. Her er noen av de 36 ansatte samlet. F.v. Kristina Holm Foosnæs, May Britt Asp, Kirsti Alexandersen, Kristin Nilsen, Nina B. Sund, Beate Forås, Inger Følstad, Merethe Kotte Vekseth, Siv Anita Larsen, Lene Sende og leder Inger Risan. 

Nyheter

– Vi avhjelper Sykehuset Levanger som er fullt, både med ekstra sykehussenger og stor aktivitet med dagbehandling og dialyse, sier Inger Risan, leder for DMS Inn-Trøndelag.