Varsler økt sykefravær

I årets omsorgsbudsjett stilles det krav om lavere sykefravær, samtidig som det varsles økt sykefravær på grunn av nedbemanning i budsjettet.

BUDSJETT: F.v. Livard Arnstein Eklo (Ap), Øystein Bjørnes (H), Kjærsti Vekseth Sakshaug (Sp), Maren Rømo Lunkan (Sp), Einar Haug (Ap), Trine Ertsås (Ap), Randi Holien Bartnes (Sp), Magnus W. Delbekk (Sp), Lars Eric Sæther (Sp), helsesjef Ingeborg Laugsand og omsorgssjef Iren Hovstein Haugen. Benthe Asp (Ap) og Espen Elnan Solheim (Ap) sitter også i hovedutvalget, som var på befaring på Egge Helsetun etter tirsdagens møte. 

Nyheter

Det kommer fram i detaljbudsjettet til avdeling omsorg, som ble vedtatt i hovedutvalg for helse og omsorg tirsdag. Det er vedtatt en innstramming på 10 årsverk i avdeling omsorg, fordelt på hjemmetjenesten, eldresentre, sykehjem, bo og habilitering, samt bolig- og tildelingskontoret.