Henger etter digitalt

I løpet av året sender Inn-Trøndelag regnskap og lønn ut 3.760 kommunale giroer til innbyggere i Verran og Steinkjer som har kombinasjonen E-faktura og avtalegiro med sin kommune.

DIGITALT: Marit Følstad Iversen ser fram til at datasystemet blir oppgradert. Da vil innbyggerne i Steinkjer og Verran kunne forvente enklere måter å betale på. Blant annet er det snakk om å innføre Vipps faktura. 

Nyheter

750 innbyggere i Steinkjer og 160 innbyggere i Verran har i sine nettbanker opprettet avtale med sin kommune at de skal ha både E-faktura og avtalegiro. Det er også stor sannsynlighet for at de har gjort det samme med sine forsikringsselskap, låneinstitusjoner, strøm og andre leverandører. Da havner regningen i nettbanken, og du slipper å tenkte på at regningen blir betalt. Gebyrer og fakturaavgifter kommer ikke i tillegg, siden det ikke sendes ut giro i posten. Dette gjelder ikke kommunene Snåsa, Inderøy, Verran og Steinkjer. Dersom du har krysset av for at du skal ha både E-faktura og avtalegiro, kommer det også en faktura i posten, identisk med den du får som E-faktura.