Høyt og markant på Dampsaga

I forslaget til ny arealplan åpnes det for både boliger, hotell, forretning og parkering på Dampsaga.

Per Morten Bjørgum, fagleder planlegging i Steinkjer kommune, presenterte forslaget til kommunedelplanens arealdel. Et av de nye tiltakene er at det åpnes for både bolig, parkering, forretning og hotell på Dampsaga. 

Nyheter

– Her ser vi for oss at det kan bygges både høyt, tett og markant. Tomta på Dampsaga er veldig synlig og attraktiv, sier Per Morten Bjørgum, som presenterte kommunedelplanens arealdel i formannskapet torsdag.