– Det føles ikke rart

Helt siden eldre jernalder har det vært drevet gårdsdrift på Ressem gård i Malm. I 1720 ble gården overtatt av Ressem-familien. Nå er den solgt.

VÅNINGSHUSET: Ståle Hugo Ressem Lyng flytter fra hovedhuset på Ressem gård. Han og kona, Karin Widegren, har brukt mye tid, penger og krefter på å pusse opp den gamle og staselige trønderlåna. 

Nyheter

Ressem gård eide stort sett alt av grunn på østsiden av Ressem-elva fram til begynnelsen av forrige århundre. Gården har 5.200 mål utmark, og 200 mål dyrka mark.